ஸ்பீனிக்ஸ் பெண்கள் – கட்டுரைகள் – கார்த்திகா சுந்தர்ராஜ்

http://freetamilebooks.com/ebooks/phoenix_pengal/

நூல் : ஸ்பீனிக்ஸ் பெண்கள்

ஆசிரியர் : கார்த்திகா சுந்தர்ராஜ்

image
மின்னஞ்சல் : karthikapandian2221997@gmail.com

அட்டைப்படம் : க சாந்திபிரியா

gkpriya246@gmail.com

மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி
மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com

வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com

உரிமை : Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

 

 

 

பதிவிறக்க*

ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க

Download “ஸ்பீனிக்ஸ் பெண்கள் epub” phoenixpengal.epub – Downloaded 0 times –

புது கிண்டில் கருவிகளில் படிக்க

Download “ஸ்பீனிக்ஸ் பெண்கள் mobi” phoenixpengal.mobi – Downloaded 0 times –

குனூ/லினக்ஸ், விண்டோஸ் கணிணிகளில் படிக்க

Download “ஸ்பீனிக்ஸ் பெண்கள் A4 PDF” phoenixpengal_A4.pdf – Downloaded 0 times –

பழைய கிண்டில்,நூக் கருவிகளில் படிக்க

Download “ஸ்பீனிக்ஸ் பெண்கள் 6 inch PDF” phoenixpengal_6_inch.pdf – Downloaded 0 times –

 

 

 

Send To Kindle Directly

 

 

 

பிற வடிவங்களில் படிக்க – https://archive.org/details/phoenixpengal_6_inch

புத்தக எண் – 525
Original: http://freetamilebooks.com/ebooks/phoenix_pengal/
By: admin
Posted: May 16, 2019, 6:03 pm

ஸ்பீனிக்ஸ் பெண்கள் – கட்டுரைகள் – கார்த்திகா சுந்தர்ராஜ்

Ratings

0/5 (0 votes)
0/5 (0 votes)